NYHET

Hur kan vuxenutbildningen bättre kan möte näringslivets behov

Näringslivet i Stockholm har stora rekryteringsbehov av bussförare, kockar, byggnadsarbetare, installatörer och annan yrkesutbildad personal. Därför bjuder Stockholms stads arbetsmarknadsborgarråd Emilia Bjuggren (S) och arbetsmarknadsnämndens ordförande Arvid Vikman Rindevall (S) idag in till ett branschråd med företrädare för bland annat transport-, bygg-, restaurang-, och installationsbranschen. Fokus för samtalet är hur vuxenutbildningen bättre kan möta näringslivets behov av yrkeskompetens.

Exempelbild

Stockholms rödgröna majoritet genomför nu en omläggning av vuxenutbildningen i staden. En viktig del i detta arbete är att stärka samverkan med näringslivet kring exempelvis vilka utbildningar som erbjuds och hur innehållet i utbildningarna ser ut.

– Stora delar av Stockholms arbetsmarknad skriker efter medarbetare, och vi vet att vuxenutbildningen spelar en central roll för hela regionens kompetensförsörjning. Därför är det oerhört viktigt för mig att träffa näringslivet och lyssna in kring deras behov och önskemål. När vi krokar arm blir vi starkare, säger Emilia Bjuggren (S), arbetsmarknadsborgarråd.

En viktig arena för stadens samverkan med näringslivet är den så kallade Integrationspakten, Stockholms stads medlemsnätverk för organisationer som vill bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och stad. Staden planerar nu för ett breddat fokus för detta samarbete med fokus på jobbskapande och möjligheten att ingå avtal om jobbgarantier. Stockholms stad har sedan tidigare tecknat avtal om jobbgarantier för bussförare med Keolis och Nobina, och planerar under nästa år att införa en jobbgaranti inom vård- och omsorg.

– Vi vet att motivationen för att hoppa på en yrkesutbildning ökar om eleven vet att det på andra sidan väntar ett jobberbjudande. Dagens möte blir ett startskott för samarbetet inom Integrationspakten där staden kommer arbeta för fler handslag för jobbgarantier med näringslivet, säger Arvid Vikman Rindevall (S), arbetsmarknadsnämndens ordförande.

På branschrådet deltar representanter från:
- Transportföretagen
- Visita
- Byggföretagen
- Installatörsföretagen