NYHET

Mål om färre anställda per chef i Stockholms stad

Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare med mer än 40 000 anställda. Ett av det rödgröna styrets fokusområden inom personalpolitiken är att skapa bättre förutsättningar för medarbetare och chefers utveckling. Som ett led i det går styret nu fram med en riktlinje för chefsstruktur i Stockholms stad. Riktlinjen beskriver stadsgemensamma chefsnivåer samt anger ett riktvärde för antal medarbetare per chef.

Exempelbild

Innehåll