NYHET

Stockholm inleder arbete för att motverka skolavhopp

Varje år hoppar hundratals unga av gymnasiet i Stockholm, och riskerar genom det att hamna i arbetslöshet, isolering eller kriminalitet. I staden finns totalt över 13 000 unga som varken har ett jobb eller går i skolan. Nu inleder Stockholm för första gången ett systematiskt arbete för att förhindra skolavhopp från gymnasiet med en satsning på fem miljoner kronor år 2024.

Exempelbild

– Varje gång en elev väljer att hoppa av skolan riskerar samhället att tappa greppet om en ung person som fortfarande är i behov av stöd. Dessutom är samhällskostnaden stor och risken att hamna i utanförskap eller kriminalitet ökar. Tidigare har de riktade insatserna från staden kommit in först när eleven slutat skolan, men nu börjar vi redan när skolorna ser risk för avhopp. Vi kan inte sitta och vänta, ingen ung i Stockholm ska hamna utanför samhällets skyddsnät, säger skol-, arbetsmarknads- och personalborgarråd Emilia Bjuggren (S).

Arbetet med att motverka skolavhopp sker sedan 1 april genom gruppen Studiesteg1, som även jobbar som ett mobilt studiestöd till unga som behöver stöd att ta sig tillbaka till skolbänken. Gruppen förstärks nu med en lärare, tre insatssamordnare och tid med en specialpedagog. Kompetensen kopplas in när en rektor eller lärare flaggar för att en elev riskerar ett avhopp.

De vanligaste orsakerna för skolavhopp är mobbning, socialt utanförskap, brist på pedagogiskt stöd i skolan eller en känsla av att vuxenvärlden inte bryr sig.