NYHET

Nytt projekt i Järva ska leda fler till arbete

Att skapa fler vägar in i arbetslivet är ett av det rödgröna styrets fokusområden, i synnerhet i Järva där arbetslösheten är högst i staden och utbildningsnivåerna lägst. I Rinkeby-Kista ligger arbetslösheten på 13 procent, det är åtta procent högre än snittet i staden. Som en del av arbetet med Fokus Järva startas nu det nya projektet ”Fler till studier” med syfte att få fler Järvabor i studier som leder till arbete. Projektet startas även upp i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde.

– Idag har vi tusentals människor i Järva som varken kommer in i studier eller i arbete, det är tydligt att samhället behöver ta ett större ansvar för att öppna fler dörrar och ge fler möjligheter. Genom att stärka vuxenutbildningens närvaro i området vill vi göra just detta, säger finansborgarråd Karin Wanngård (S).

En nyckel för att få in fler i studier och arbete är det uppsökande arbetet. Som en del i det har staden för första gången studie- och yrkesvägledare (SYV) på plats på bibliotek och medborgarkontor i Järva och i Hässelby-Vällingby. SYV vägleder medborgare i frågor om bland annat fortsatta studier efter SFI, validering av utländska betyg och hur man kan finansiera sina studier. Sedan projektet startade i mars har minst ett tjugotal medborgare fått stöd att ansöka till en utbildning genom samtal med SYV.

– Det är glädjande att vi redan nu kan se att kontakten med en studie- och yrkesvägledare leder till att fler väljer att studera vidare och inte minst att vi når många kvinnor. De som väljer att studera en utbildning på Komvux kommer ut till en arbetsmarknad med goda chanser till jobb. Exempelvis vet vi att arbetsgivare idag skriker efter utbildade undersköterskor, bussförare och restaurangpersonal, säger arbetsmarknads- och personalborgarråd Emilia Bjuggren (S).

Som en del i projektet ska Arbetsmarknadsförvaltningen också arrangera lokala utbildningsträffar och mässor i samarbete med Stockholms jobbtorg samt arbeta med kunskapshöjande insatser om vuxenutbildningen för stadens medarbetare och mot civilsamhället.