NYHET

Nu öppnar Stockholm upp svenska som andraspråk för ukrainare

Det rödgröna styret går nu fram med ett förslag som öppnar upp studier i svenska som andraspråk (SVA) för ukrainska flyktingar i staden. Sedan juni 2023 har ukrainare haft tillgång till SFI, och nu blir det även möjligt att läsa vidare och ytterligare förstärka sin svenska.

– Jag är glad att vi nu kan erbjuda högre studier i svenska för Stockholms ukrainare. Regeringens besked för att möjliggöra detta har dröjt, men nu är det äntligen dags. Att läsa svenska som andraspråk är avgörande för att till exempel kunna validera sin utbildning från hemlandet. Nu kommer fler kunna etablera sig i Stockholm och komma in på arbetsmarknaden, säger personal- och arbetsmarknadsborgarråd Emilia Bjuggren (S).

Idag bor cirka 5 000 ukrainska medborgare i Stockholm. Sedan staden började erbjuda SFI har ungefär 500 ukrainare börjat läsa svenska i Stockholm. Regeringen har inte aviserat några extra resurser till de kommuner som nu väljer att erbjuda SVA, utan lägger i nuläget över hela kostnaden på kommunerna.

– Det är bekymmersamt att regeringen i det här ekonomiska läget verkar skjuta över hela kostnaden för ukrainares vidare svenskutbildning på kommunerna. Kommunerna har redan en mycket pressad ekonomi, det här riskerar att skapa en ojämlikhet över landet, säger personal- och arbetsmarknadsborgarråd Emilia Bjuggren (S).

Beslut om SVA för ukrainare väntas tas i arbetsmarknadsnämnden den 3 oktober och i kommunfullmäktige den 16 oktober. Styrets förhoppning är att de som ska läsa svenska som andraspråk på grundläggande nivå kommer kunna antas löpande till kursstarterna i november. För personer som ska läsa på gymnasial nivå kommer staden kunna erbjuda möjligheten att göra en sen ansökan och påbörja studier i oktober.