NYHET

Två miljoner kronor till fler trygghetskameror

Oavsett var i staden man bor ska stockholmarna kunna känna sig trygga. Under förra året satte Stockholms stad upp tio trygghetskameror på platser i Stockholm som staden tillsammans med polisen identifierat som otrygga. I nästa års budget tillförs två miljoner kronor för ytterligare kameror i den offentliga miljön.

Exempelbild

Trygghetskameror har visat sig ha en tydlig preventiv effekt på bland annat egendomsbrott som stöld och skadegörelse men även så kallade utomhusbrott.

– Vid sidan om förebyggande insatser, ordningsvakter och andra trygghetsskapande åtgärder är kameror ytterligare en pusselbit för att få bukt med kriminaliteten och öka tryggheten i Stockholms stad. Nu tillför vi medel för att säkra fler trygghetskameror på otrygga platser i staden, säger social- och trygghetsborgarråd Alexander Ojanne (S).

Stockholms stad ska bidra till att ge polisen bättre förutsättningar att arbeta brottsförebyggande och brottsbekämpande genom att förstärka upp med fler trygghetskameror. Trygghetskamerorna ska både verka brottsförebyggande på platsen, men kan också bistå polisen med utredningsmaterial för att bättre kunna beivra brott på några av stadens brottsutsatta och otrygga platser. Stockholms stad kommer inte att använda materialet utan har det endast i syfte att lämna ut det till polisen vid behov.