NYHET

En ansvarsfull budget för Stockholms skolor

Stockholm, likt hela Sverige, har drabbats hårt av inflationen. 2023 har varit ett tufft år för de kommunala skolorna och samhällsekonomin ser fortsatt svag ut 2024. I detta läge lägger det rödgröna styret i Stockholm fram en ansvarsfull budget för Stockholms skolor. Schablonen höjs med 5,1 procent för stadens grundskolor och beräknas täcka nästa års kostnadsökningar.

Exempelbild

Schablonen för samtliga grundskolor räknas upp med 5,1 procent, motsvarande 640 miljoner kronor. Utifrån Sveriges Kommuners och Regioners kommunala prisindex Länk till annan webbplats. beräknas denna uppräkning täcka skolornas stora pris- och kostnadsökningar under 2024.

– Trots det oerhört tuffa samhällsekonomiska läget är jag stolt över att kunna lägga fram en utbildningsbudget som beräknas kompensera våra skolor för de stora kostnadsökningar inflationen medför. Jag är väl medveten om att detta till trots är en tajt budget. Hela välfärden är hårt pressad och regeringen har inte skjutit till i närheten av tillräckliga statsbidrag. Med den här budgeten hoppas jag kunna lindra kostnadsutvecklingens värsta smällar och säkra våra elevers rätt till bra undervisning, säger Emilia Bjuggren (S), skolborgarråd.

Stockholms kommunala skolor står inför stora strukturella utmaningar. Enligt en prognos från Sweco bedöms elevunderlagen i Stockholm minska med drygt 6 000 elever fram till 2032, det motsvarar 520 miljoner kronor mindre om man utgår ifrån årets nivå av skolpengen. Redan i år och kommande år är minskningen av elever påtaglig, vilket påverkar budgeten på många skolor och kommer att kräva anpassningar.

– Eftersom vi fortfarande har ett marknadsstyrt system för skolpengen, där en elev är en pengapåse, drabbar även små elevtapp våra skolor hårt. Konsekvenserna av detta har redan i år blivit tydliga, och staden arbetar nära skolorna för att stötta dem i omställningen. Det här problemet kommer dock förvärras om inte skolministern omgående reformerar skolpengen och stoppar överkompensationen till friskolekoncernerna. Situationen hade inte alls varit lika svår om inte det förslag som av Socialdemokraterna lades på riksdagens bord förra mandatperioden röstats ner av högerpartierna, säger Emilia Bjuggren (S), skolborgarråd.