NYHET

34 miljoner till trygghetsinvesteringar

Under mandatperioden avsätter den rödgröna majoriteten 100 miljoner kronor årligen för trygghetsinvesteringar i det offentliga rummet, till exempel upprustning av torg, förbättrad belysning vid skolor och aktivitetshus och stängning av smitvägar. Ekonomi- och trygghetsutskottet har beviljat en ny omgång investeringar om 34,4 miljoner kronor i hela staden.

Exempelbild

Den rödgröna majoriteten avsätter 400 miljoner kronor under fyra år för
trygghetsinvesteringar i det offentliga rummet. Investeringarna ska vara i fysiska miljöer
dit allmänheten har tillträde. Åtgärderna kan exempelvis syfta till att öka tryggheten
genom att befolka otrygga platser eller förbättra belysning och siktlinjer. Åtgärderna
kan också vara avsedda att försvåra för brottslighet och aktiviteter som skapar
otrygghet.


– Människor ska kunna känna sig trygga överallt i vår stad. Det finns stockholmare
som upplever sin rörelsefrihet begränsad på grund av otrygghet i vår stad, vilket
medför att man undviker vissa platser. Vi arbetar därför intensivt för att öka tryggheten
och samtidigt verka för att försvåra och förhindra att brott sker i det offentliga rummet,
säger social- och trygghetsborgarråd Alexander Ojanne (S).


Ekonomi- och trygghetsutskottet beviljade tidigare i år trygghetsinvesteringar om 47,8
miljoner kronor. Nu beviljas ytterligare 34,4 miljoner kronor, varav 25,7 miljoner 2023
och 8,7 miljoner kronor 2024. Stadsdelsnämnder och facknämnder har sökt medel för
att göra stadsmiljöåtgärder som förebygger brott och bidrar till ökad trygghet, säkerhet
och trivsel. I dialog med medborgarna, polis, handlare, föreningsliv och andra aktörer
har nämnderna identifierat otrygga platser och miljöer som kan bli tryggare.


Trygghetsinvesteringar som beviljas finns i följande stadsdelar:
• Bromma
• Enskede-Årsta-Vantör
• Spånga-Tensta
• Södermalm
• Farsta
• Hässelby-Vällingby