NYHET

Så ska fler unga lockas till gymnasiets yrkesprogram i Stockholm

Idag får tusentals unga i Stockholm preliminära besked för sitt gymnasieval. Men trots att både välfärden och näringslivet skriker efter yrkesutbildad kompetens väljer få av stadens gymnasielever att läsa ett yrkesförberedande program. För att locka fler till yrkesprogrammen och stärka kompetensförsörjningen går den rödgröna majoriteten nu fram med ett paket av åtgärder för att stärka yrkesprogrammens attraktivitet.

Exempelbild

Andelen elever som antogs till ett yrkesprogram låg i Stockholm på 14,4 procent förra året, det kan jämföras med cirka 35 procent i landet. Samtidigt råder en stor brist på yrkesutbildad arbetskraft i regionen inom exempelvis fordon, transport, vård- och omsorg, el, bygg och restaurang.

– Jag är övertygad om att gymnasiernas olika yrkesprogram skulle passa många fler unga stockholmare än de som idag söker dessa. Få vet till exempel att alla yrkesprogram nu också är högskoleförberedande. Men för att vi ska nå dit krävs det att möjligheterna som dessa program kan erbjuda kommuniceras mycket tydligare och med stolthet. Både staden och näringslivet måste tillsammans arbeta för att höja både utbildningarnas och jobbens status, säger skol-, arbetsmarknads- och personalborgarråd Emilia Bjuggren (S).

Den rödgröna majoriteten går nu fram med flera förslag för att öka attraktiviteten och locka fler till yrkesprogrammen. Det handlar bland annat om:

Stärkt studie- och yrkesvägledning (SYV) i grundskolan
För att fler unga ska se fördelarna med att läsa på yrkesprogram behöver man tidigt nås av information från kunniga studie- och yrkesvägledare om möjligheterna och fördelarna med att läsa ett yrkesprogram. Därför föreslår nu det rödgröna styret att studie- och yrkesvägledningen stärks inom grundskolan och att SYV särskilt ska ges förutsättningar att lyfta fördelarna med att läsa ett yrkesprogram.

Införandet av en jobbgaranti för studerande på vård- och omsorgscollege
Staden inför under året en jobbgaranti för studerande på stadens vård- och omsorgsutbildningar, både för de som läser vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet samt inom yrkesvux. Jobbgarantin innebär att den som går ut med en examen som undersköterska också garanteras en anställning i staden.

Uppstart av ett nytt yrkesprogram
Stockholm stad har flera populära gymnasieskolor som idag främst domineras av teoretiska program. Staden ska därför se över möjligheten att starta ett nytt yrkesprogram på några av de skolor som idag främst har teoretiska program.

Stärkt samverkan med näringslivet
En styrka med yrkesprogrammen är den nära kopplingen till arbetslivet och företagens behov. Det gör att studerande på yrkesprogrammen får med sig kompetens som är efterfrågad och som leder till arbete. Staden ska nu stärka samverkan med näringslivet för att ytterligare öka kopplingen mellan yrkesprogrammen och arbetsmarknadens behov.

Mål för andel som väljer yrkesprogrammen
För att hela politiken ska styra mot att öka andelen stockholmselever som läser på ett yrkesprogram ska staden ta fram ett mål över hur stor andel elever som väljer att studera på ett yrkesprogram. Målet ska genomsyra stadens arbete med grund- och gymnasieskolan för att locka fler till yrkesprogrammen.