NYHET

Nu markanvisas 693 nya bostäder i Stockholm

På exploateringsnämndens sammanträde den 9 november beslutade det rödgröna styret att markanvisa 693 bostäder, varav 510 hyresrätter. Det innebär att Stockholms stad under innevarande år markanvisat totalt 4 677 bostäder.

Exempelbild

– Stockholm behöver fortsätta utvecklas, även i ekonomiskt tuffa tider. Nu markanvisar vi 693 nya bostäder i Stockholm, varav de flesta planeras som hyresrätter. Markanvisningarna är viktiga för att bostadsbyggandet ska kunna skalas upp när konjunkturen vänder och för att vi stegvis ska kunna bygga bort bostadsbristen och trångboddheten, säger Anders Österberg (S), exploateringsnämndens ordförande.

På exploateringsnämndens sammanträde den 9 november Länk till annan webbplats. beslutade det rödgröna styret bland annat om följande markanvisningar:

266 lägenheter i Fruängens centrum med kommersiella lokaler i bottenvåning
Befintlig tomträttshavare Niam får en markanvisning i Fruängens centrum för att kunna bygga 266 lägenheter i flerbostadshus med kommersiella lokaler i bottenvåning i ett kollektivtrafiknära läge. 111 lägenheter planeras som bostadsrätter och 155 som hyresrätter. Utvecklingen sker inom ramen för planprogrammet för Fruängen Länk till annan webbplats. som stadsbyggnadsnämnden antog den 9 november 2023.

250 allmännyttiga hyresrätter i Hökarängen och Gubbängen
Stockholmshem får en markanvisning om cirka 100 lägenheter i Hökarängen och Familjebostäder får en markanvisning om cirka 150 lägenheter i Gubbängen. I egenskap av ankarbyggaktörer ska Stockholmshem och Familjebostäder delta i en förstudie som exploateringskontoret håller i. Efter genomförd förstudie preciseras markanvisningarnas läge inom respektive stadsdel.

90 lägenheter och trähus i Bagarmossen
Vid Rusthållarvägen i Bagarmossen anvisas Gunnar Nordfeldts 90 lägenheter varav 30 upplåts som hyresrätter och 60 som bostadsrätter. Hyresrätterna planeras uppföras som trähus vars elbehov delvis ska tillgodoses genom solceller. Byggaktören har också en ambition att hyra ut en del av beståndet till 20 procent lägre hyra. Det ingår också en LSS-gruppbostad med 6 lägenheter.

75 allmännyttiga hyresrätter vid Farsta centrum
Vid Farstavägen i Farsta får Familjebostäder en markanvisning för att kunna bygga cirka 75 hyresrätter som ett komplement på sin befintliga tomträtt. Förslaget utgörs av ett lamellhus om 5-6 våningar, eventuellt i form av Stockholmshus. Projektet bidrar till ett välbehövligt tillskott av bostäder i ett bra kommunikationsläge.

12 bostäder i radhus i Spånga-Solhem
Markanvisning till Shinelle fastighetsholding för 12 bostäder i radhus i Spånga-Solhem. Marken är en skogig sluttning norr om Spånga station. Den planerade bebyggelsen aktiverar en plats som idag kan uppfattas som otrygg.