NYHET

Antalet läkare ska fördubblas på vårdcentralerna i Stockholm län

Nu uppfyller vi ett viktigt S-vallöfte i Region Stockholm! Som ett steg för att göra vården bättre och mer tillgänglig ska alla patienter ha en egen, fast läkare på sin vårdcentral inom tio år. Så ser målet ut i den handlingsplan som klubbades igenom i primärvårdsnämnden i Region Stockholm den 17 april 2024.

Exempelbild

Socialdemokraterna och Mittenkoalitionen i Region Stockholm har som mål att varje fast läkare på länets vårdcentraler inom tio år ska ansvara för max 1100 invånare, enligt Socialstyrelsens riktvärde, som togs fram på uppdrag av den tidigare socialdemokratiska regeringen. Att nå riktvärdet förutsätter en ökning från 1240 till 2200 allmänläkare i länet fram till 2034.

När det är lätt att snabbt komma i kontakt med och få hjälp av en läkare som redan har koll på din hälsa blir vården bättre och tryggare. Forskning visar att patienter som har en egen fast läkare på sin vårdcentral har mindre risk för att behöva vårdas på sjukhus. Du slipper också berätta hela din historia om och om igen.

Hälsoklyftorna är stora i Region Stockholm. Genom att öka antalet läkare på vårdcentralerna så att varje läkare ansvarar för ett rimligt antal patienter kan vården förbättras kraftigt, inte minst för grupper med stora vårdbehov. Att nå Socialstyrelsens riktvärde är därför viktigt för att öka jämlikheten i hälsa. Inför valet 2022 lovade Socialdemokraterna i Region Stockholm att en handlingsplan skulle tas fram, och med beslutet i primärvårdsnämnden uppfylls det löftet.

  • Det här är ett avgörande steg för att det ska bli lättare att få tid och hjälp på sin vårdcentral. Det är en ambitiös plan, men inget annat duger om vi ska nå vårt mål om en god och jämlik vård, säger Talla Alkurdi (S), hälso- och sjukvårdsregionråd.

Nu fortsätter arbetet med att genomföra handlingsplanen. Den innehåller sex insatsområden:

1) Utökad ekonomisk ram för att möjliggöra anställning av fler specialister och ST-läkare.

2) Kontinuerlig uppföljning av antalet specialister i allmänmedicin på vårdcentralerna samt antal listade per specialist.

3) Utveckla avtalskrav och uppföljning som premierar minskat antal listade per specialist.

4) Insatser för förbättrad arbetsmiljö och uppföljning av arbetsmiljörelaterade frågor.

5) Fortsatt utveckling av stödstrukturer för vårdcentralerna.

6) Stärka vårdcentralens roll som nav i sjukvårdssystemet