NYHET

Rekordstort räddningspaket till sjukvården i Region Stockholm

Vi presenterar ett historiskt räddningspaket på 2 miljarder kronor till sjukvården i Region Stockholm.

Under hösten blev det tydligt att sjukhusens ekonomiska situation var mycket allvarlig. Sjukhusen i Region Stockholm har under Moderaternas 16 år långa maktinnehav varit strukturellt underfinansierade. Det har bidragit till försämrad patientsäkerhet, brist på vårdplatser och vid vårt tillträde hade Region Stockholm landets längsta väntetider på akutmottagningarna.

Efter en överenskommelse i den nya Mittenkoalitionen och med stöd av Vänsterpartiet kommer akutsjukhusens anslag i Region Stockholm att höjas varaktigt med 2 miljarder kronor. Det är en historisk förstärkning som motsvarar det enskilt största ekonomiska tillskottet som någonsin riktats till sjukhus i en svensk region.
Nu fortsätter vi arbetet.

För att minska belastningen på sjukhusen måste patienter också ges vård på rätt plats. I räddningspaketet ingår därför flera åtgärder för en starkare primärvård. Bland annat ställs det krav på sjukhusen att på olika sätt stötta primärvården att delta i omställningen mot en nära vård.

Förstärkningen krävs för att vi ska kunna trygga vårdplatserna, garantera patientsäkerheten och tillgodose vårdbehovet. Det är resurser som kommer gå direkt in i verksamheterna på sjukhusen och bland annat säkra en tryggare cancervård, förlossningsvård och ett förbättrat mottagande på akutmottagningarna. Resurser som kommer möjliggöra för att anställa fler på sjukhusen och skapa bättre villkor för vårdpersonalen.

Vi socialdemokrater i Region Stockholm kommer göra allt vi kan för att stärka hälso- och sjukvården. Men det kräver också en regering som tar välfärdskrisen på allvar. Idag har vi en högerkonservativ regering som prioriterar skattesänkningar för de rikaste över mer resurser till sjukvården. De närmsta två åren beräknas landets regioner gå med sammanlagt 30 miljarder kronor i underskott. Det motsvarar 20 000 sjuksköterskor. För att vi ska kunna säkerställa sjukvårdens finansiering framöver kräver vi kraftiga höjningar av statsbidragen i vårbudgeten. Den högerkonservativa regeringen kan inte sitta på händerna medan sjukvården går på knäna.

Socialdemokraterna gick till val på ett paradigmskifte inom sjukvården i Region Stockholm. Tack vare era insatser kan vi nu lägga om kursen. Vårdpersonalen på våra sjukhus förtjänar en god arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och rätt förutsättningar att göra sitt jobb.

Vård i tid och vård efter behov måste alltid garanteras.