NYHET

Tillsynsärende Socialdemokraterna i Botkyrka

Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt har inom ramen för det pågående tillsynsärendet i Socialdemokraterna i Botkyrka begärt av partistyrelsen att inte ansluta de medlemmar som sökt medlemskap under perioden 29/1 – 16/2.
Partistyrelsen har beslutat att godkänna partidistriktets begäran.

Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt har konstaterat följande:

Medlemstillströmningen har efter medlemsmötet den 28/1 varit exceptionell. Antalet nya medlemmar är inte bara onormalt för Botkyrka utan även ur ett nationellt perspektiv. Det har också skickats runt ett SMS där det stod att man kunde få medlemsavgiften betald om man stöttade en viss person genom att gå med i vårt parti.

Stockholms läns socialdemokratiska partidistrikt har därmed konstaterat att det inte går att säkerställa att medlemsvärvningen har följt partiets stadgar eller god demokratisk anda.

Mot den bakgrunden har partistyrelsen beslutat att inte ansluta de personer som ansökt om medlemskap i Socialdemokraterna i Botkyrka under perioden 29 januari 2023 fram till den 16 februari 2023. Dessa personer kommer att få sin medlemsavgift återbetald och ett brev där detta förklaras.

Presskontakt
Kalle Hindrikes
070 255 31 68