NYHET

Idrottsforum för att stärka Stockholmsidrotten

Ordförande i idrottsnämnden Maria-Elsa Salvo (S) startar ett idrottsforum för regelbunden dialog med idrottsrörelsens representanter. Forumet samlar berörda föreningar som tillsammans med politiken för tematiska samtal med syfte att stärka idrotten i hela staden. Dialogerna organiseras av ordföranden i idrottsnämnden i nära samarbete med RF-SISU Stockholm. Första mötet hålls den 12 juni 2023 och kommer bland annat att handla om den rödgröna majoritetens satsning Fokus Järva.

Exempelbild

– Idrottsrörelsen i Stockholm har en enorm potential att växa och nå fler barn och unga, inte minst i ytterstaden. Vi behöver hjälpas åt för att skapa goda villkor för idrottsföreningarna att blomstra. Med idrottsforumet skapas goda förutsättningar för en nära dialog i syfte att stärka idrotten över hela staden, säger idrottsnämndens ordförande Maria-Elsa Salvo (S).

– Idrottsrörelsen i Stockholm samlar omkring 700 000 aktiva i drygt 2 600 föreningar. Nära samverkan med Stockholms stad kring idrottens behov och samhällsbärande funktion bygger framtidshopp och bidrar till stadens utveckling. Jag välkomnar verkligen det initiativ som Stockholms stad nu tar, säger Claes Thunblad, ordförande RF-SISU Stockholm.

Idrottsnämndens ordförande Maria-Elsa Salvo leder måndagens uppstartsmöte som bland annat kommer att handla om Stockholms stads pågående arbete med satsningen Fokus Järva. Idrottsforumet är tänkt att hållas cirka tre gånger per år.