NYHET

Nya skarpa beslut mot deltidsanställningar i Stockholms stad

I kvinnodominerade branscher, som vård och omsorg, är ofrivilligt deltidsarbete vanligt och påverkar såväl lön som pension för den anställda. Nu har den rödgröna majoriteten i en överenskommelse med fackförbundet Kommunal Stockholm fattat beslut om en rad nya skarpa skrivningar för att fler anställda i Stockholms stad ska arbeta heltid.

Exempelbild

– Alla som jobbar i Stockholms stad ska ha rätt till en trygg anställning med en lön man kan leva på. Vi har fortfarande en ojämställd arbetsmarknad, där fler kvinnor än män ofrivilligt arbetar deltid – ofta inom vård och omsorg. Det påverkar inte bara lönen, utan också pensionen och sjukförsäkringen. Att fler ska få rätt till heltidsarbete är en viktig jämställdhetsfråga, och jag är glad att Stockholms stad nu tar detta kliv framåt, säger arbetsmarknads- och personalborgarråd Emilia Bjuggren (S).

– Det här är ett bra beslut för Kommunals medlemmar. Det visar att det har betydelse för dem som arbetar i Stockholm Stad vilka partier som styr. När Moderaterna styrde Stockholm 2012 och lovade rätt till heltid för alla anställda, så hände inte mycket i verkligheten, säger Ulf Bjerregaard, förhandlare Kommunal Stockholm.

Beslutet om att införa rätt till heltid är resultatet av ett handslag med Kommunal Stockholm och innebär att alla som idag arbetar deltid inom Stockholms stad ska erbjudas heltid så snart möjlighet finns. Vid behov av nyrekrytering inom staden ska tjänster i första hand erbjudas dem som idag arbetar deltid och alla tjänster som utannonseras ska som norm vara på heltid oavsett anställningsform. Beslut om undantag av heltid som norm kan tas av förvaltningschef om särskilda skäl föreligger.

– Att erbjuda rätt till heltid är inte bara en viktig jämställdhetsfråga, utan också en fråga som rör verksamheternas kvalitet och kompetensförsörjning. Den kompetens som redan idag finns i våra verksamheter ska vi ta till vara, och med detta ökar vi också kontinuiteten i vår välfärd. De äldre som bor på våra boenden ska känna personalen som tar hand om dem. Förskolebarnen ska veta vilken pedagog de ska möta när de kommer på morgonen, säger personal- och jämställdhetsutskottets tillika arbetsmarknadsnämndens ordförande Arvid Vikman Rindevall (S).

För att öka takten i att göra heltid till norm föreslås att inga deltidsanställningar ska kunna göras från och med 1 juli 2024.