NYHET

Regeringen måste visa handlingskraft för att lösa platsbristen hos SiS

Idag kallade regeringen till möte med anledning av den akuta platsbristen hos SiS. I Stockholm har vi flera exempel på hur beslut om SiS-placeringar inte kan verkställas eftersom platser saknas. Det innebär att individer med en kriminell livsstil, som utgör en fara för sig själv och sin omgivning, går fria på våra gator och torg. Mötet idag är en positiv indikation på att regeringen hörsammar problematiken för landets storstadskommuner, men tyvärr saknar regeringen konkreta akuta lösningar.

Exempelbild

Förra veckan skickade Sveriges Kommuner och Regioner en hemställan till regeringen Länk till annan webbplats. om snabba åtgärder avseende den allvarliga platsbristen hos Statens institutionsstyrelse (SiS). Även vi i Stockholm rapporterade om platsbristen Länk till annan webbplats. och om det akuta läge vi befinner oss i. Här rör det sig om ett tiotal personer som har beslut om en placering hos SiS vars placering inte kan verkställas på grund av platsbristen. Det är bland annat ungdomar med en kriminell livsstil som utgör en fara för sig själva och sin omgivning som nu går fria på våra gator och torg.

Situationen i Stockholm har lett till att Järva stadsdelsförvaltning Lex Sarah-anmält sig själva då man bedömer att deras socialtjänst inte kunnat tillgodose de individer, med beslut om placering, det skydd och den vård som krävs och de kan varken skydda individen eller dennes omgivning.

Detta föranledde regeringen att kalla till möte om platsbristen. Medverkande på mötet var bland andra socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönwall (M), representanter från SKR, Göteborg, Malmö, Polisen, Statens institutionsstyrelse samt social- och trygghetsborgarrådet i Stockholms stad, Alexander Ojanne (S).

– Efter att jag gång på gång har påtalat för regeringen att platsbristen hos SiS kan leda till fler våldsdåd är jag positiv till att de verkar ta oron på allvar. Stockholm kan vara behjälpliga i att få fram fler platser. Bland annat har vi många tomma baracker från flyktingkrisen som SiS kan få använda. Nu hoppas jag att regeringen börjar visa handlingskraft, säger social- och trygghetsborgarrådet Alexander Ojanne (S).

Statens institutionsstyrelse har för närvarande (4/7) 58 ungdomar i kö Länk till annan webbplats.. Det är 13 ungdomar fler än för en vecka sedan. Sommaren innebär minskad social kontroll och sociala sammanhang för barn och unga och det ökar risken för att de rekryteras till att begå grova brott åt de kriminella nätverken.