NYHET

Behovet av SiS-platser är akut – regeringen måste agera

Platsbristen på SiS är akut och kan leda till fler mord om inte regeringen agerar nu. I Stockholm har vi flera exempel på hur beslut om SiS-placeringar inte kan verkställas eftersom platser inte finns. Det innebär att individer med en kriminell livsstil, som utgör en fara för sig själv och sin omgivning, går fria på våra gator och torg. Vi kräver nu, precis som SKR, att regeringen måste ta sitt ansvar och omgående lösa platsbristen på SiS.

Exempelbild

Statens institutionsstyrelse, SiS, har för närvarande (25/6) 45 ungdomar i kö Länk till annan webbplats. som behöver placeras akut. I Stockholm rör det sig om ett tiotal personer. Det är bland annat ungdomar med en kriminell livsstil som utgör en fara för sig själva och sin omgivning. Konsekvensen blir att socialtjänsten tvingas använda en HVB-placering, vilket innebär att personen kan välja att lämna den placeringen när som helst.

– Jag har gång på gång påtalat att bristen på SiS-placeringar kan leda till fler våldsdåd, men möts av döva öron från regeringen. Vi har individer med beslut om SiS-placering som går fritt på våra gator. De kan när som helst skjuta eller skjutas. Att de här personerna går fria är en direkt konsekvens av regeringens brist på handlingskraft i frågan, säger Alexander Ojanne (S), social- och trygghetsborgarråd i Stockholm stad.

Järva stadsdelsförvaltning har nu Lex Sarah-anmält sig själva då man bedömer att socialtjänsten inte kunnat tillgodose de individer, med beslut om placering, det skydd och den vård som krävs och de kan varken skydda individen eller dennes omgivning.

Sommaren är på väg vilket innebär minskad social kontroll och sociala sammanhang för barn och unga och det ökar risken för att de rekryteras till att begå grova brott åt de kriminella nätverken.

– De kriminella nätverken fortsätter sin rekrytering av barn och karaktären på uppdragen blir grövre och grövre. Regeringen behöver omgående komma tillrätta med platsbristen på SiS, särskilt när det gäller fler akutplatser. Det är bra att regeringen utreder hur Sis kan reformeras, men här och nu behöver de vidta akuta åtgärder, säger Alexander Ojanne.

Även Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har uppmärksammat frågan och skickat in en hemställan till regeringen Länk till annan webbplats. om snabba åtgärder avseende den allvarliga platsbristen på SiS. Precis som styret i Stockholms stad, menar SKR att platsbristen har lett till att ungdomar som är farliga för sig själva och andra går fritt och att regeringens arbete inte har räckt till.